תקנון שימוש באתר

תקנון אתר  "The Good Spirulina

1.. ברוכים הבאים לאתר The Good Spirulina Online. יש לקרוא בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון מועדון The Good Spirulina המפורט להלן. 

2. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון חינם 1-700-55-77-57.

מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

3. אתר The Good Spirulina הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "The Good Spirulina Online​" או "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת אבנדנס יזמות בע"מ, בעלת המותג The Good Spirulina במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בThe Good Spirulina Online יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד The Good Spirulina ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של The Good Spirulina על פי תקנון זה.

5. השירות שניתן במסגרת The Good Spirulina מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי The Good Spirulina לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות"). יובהר כי על אף האמור לעיל לThe Good Spirulina הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

6. אספקת מוצרים שנרכשו בThe Good Spirulina אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

7. The Good Spirulina שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי The Good Spirulina בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בThe Good Spirulina Online לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

8. The Good Spirulina, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילותה, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

"המוצרים"

12. מוצרי המותג  The Good Spirulina ואשר אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה".

 

13. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").

14. The Good Spirulina אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים . The Good Spirulina רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.

15. אופן הצגת המוצרים באתר The Good Spirulina יקבע על ידי The Good Spirulina מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את The Good Spirulina.

17. במסגרת הרכישה באתר The Good Spirulina, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של The Good Spirulina.

המחירים

18. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר The Good Spirulina הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר The Good Spirulina ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. The Good Spirulina תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

20. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד האספקה. למען הסר ספק יובהר כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע.

22. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ביצוע הרכישה באתר

23. הוספת מוצרים בודדים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או

24. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.

בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

26. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת The Good Spirulina.

27. The Good Spirulina שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר The Good Spirulina וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

התשלום

28. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.

29. על אף האמור לעיל The Good Spirulina שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

שעות פעילות אתר  The Good Spirulina 

31. הקלדה של הזמנה באתר The Good Spirulina Online אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

32. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של The Good Spirulina, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה ניתן לבצע  בתוך 12 השעות הראשונות מרגע ביצוע ההזמנה, בימים א' – ה' עד השעה 15:00,

33. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן ב  ימים א' – ה' : 18:00 – 09:00 (מתשע בבוקר ועד שש בערב).

34. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות וThe Good Spirulina אינה מחויבת למועדים אלה.

דמי משלוח

35. לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: קניה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות ו/או ו/או שליחת הזמנה דרך אתר הקניות של The Good Spirulina .

בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 30 ש"ח בגין אספקת מוצרים בסך כולל של עד 350 ש"ח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. דמי המשלוח בגין אספקת מוצרים כאמור, בסך כולל של מעל ל- 350 ש"ח יהיו בסך 10 ₪ בלבד.

מעת לעת יחולו מבצעים שונים אשר יתכן ויוזילו את דמי המשלוח או ישנו את סף הזכאות למשלוח חינם. תחילת מבצעים אלו , תנאיהם ומועד סיומם נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של The Good Spirulina

 

39. The Good Spirulina שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

אספקה

41. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי The Good Spirulina (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של The Good Spirulina שלא לספק מוצרים כלשהם

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) וThe Good Spirulina שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

44. The Good Spirulina תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, The Good Spirulina אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי The Good Spirulina בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. The Good Spirulina תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי

45. The Good Spirulina לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

46. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים למחסן ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

47. אי עמידת The Good Spirulina במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם לThe Good Spirulina בגין האספקה. The Good Spirulina תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על יום אחד, בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.

48. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי The Good Spirulina.

בהזמנה טלפונית או באמצעות הפקסימיליה, שעון הרישום במחשבי The Good Spirulina יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי The Good Spirulina.

החזרת מוצרים

49. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לתעודת המשלוח שתימסר לו בעת האספקה.

50. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם מתקלקלים או מתכלים ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

מבצעים

51. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר The Good Spirulina במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").

53. במידה וThe Good Spirulina תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת אתר The Good Spirulina אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר ע"י סימונו באתר). מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט בסעיף ‎20 לעיל.

ככל שתחליט The Good Spirulina להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים באתר The Good Spirulina, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וThe Good Spirulina תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

ביטול / שינוי הזמנה

54. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד תום 12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה

55. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני. , בימים א' – ה' עד השעה 15:00

56. The Good Spirulina תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

57. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם טובין מתקלקלים או מתכלים באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 28 ימים מיום אספקת המוצר. מוצרי אצות יתקבלו כהחזר בתנאי שהאריזה לא נפתחה (איטום הצלופן/ ניילון/ אלומיניום לא נפגע ונותר בשלמותו)

58. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות The Good Spirulina כפי שתהא מעת לעת.

רכישה טלפונית

59. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח באתר The Good Spirulina יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין הלקוח לאתר The Good Spirulina.

למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחותו .

60. מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית הינו – 1-700-55-77-57 (לעיל ולהלן: "מוקד שרות לקוחות").

62. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה.

הערות למוצר

64. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

65. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

66. התמונות הינן להמחשה בלבד.

67. תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.

אחריות

68. The Good Spirulina אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח The Good Spirulina ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר The Good Spirulina ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר The Good Spirulina וכד'.

69. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לThe Good Spirulina ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

70. הלקוח פוטר את The Good Spirulina מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

71. The Good Spirulina לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.

72. The Good Spirulina לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

73. The Good Spirulina לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר The Good Spirulina ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לThe Good Spirulina, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

74. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא The Good Spirulina בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

החוק החל ותניית שיפוט

75. על ההתקשרות בין הלקוח לבין The Good Spirulina במסגרת The Good Spirulina Online ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

76. The Good Spirulina והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בחיפה בלבד.

אבטחת האתר 

77. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

77.1  חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

77.2  בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.

77.3  שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

The Good Spirulina תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

פרטיות

78. מאגרי המידע של The Good Spirulina רשומים על פי כל דין.  שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגרי מידע אלה. בהתאם, The Good Spirulina ו/או מי מטעמה תהא
רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק, על-פי דרישות הדין הרלבנטיות, וכל עוד לא הודיע הלקוח לחברה אחרת. במסגרת זו תהא The Good Spirulina רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו על The Good Spirulina או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי The Good Spirulina או מי מטעמה או מי באמצעותה.

בהצטרפותו לשירות The Good Spirulina Online, הלקוח מסכים כי מידע שתקבל The Good Spirulina מהלקוח, לרבות פרטיו האישיים של הלקוח ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזקו במאגר
מידע אחד או יותר של The Good Spirulina בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של The Good Spirulina ולהוראות
כל דין.

כן מסכים הלקוח ומאשר באופן מפורש, בהצטרפותו לשירות The Good Spirulina Online, כי The Good Spirulina תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל מהלקוח ישירות וכן במידע
שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של The Good Spirulina בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב), וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) ללקוחות בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא
לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות'  וכד', מטעמה, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות הלקוחות למותגי The Good Spirulina, מתן שירותים ללקוחות וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון.

79. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לThe Good Spirulina בכתב בהתאם להוראות כל דין.

80. The Good Spirulina תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

הזכויות של The Good Spirulina באתר 

81. הקניין הרוחני באתר The Good Spirulina, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של The Good Spirulina, או של צדדים שלישיים שThe Good Spirulina קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

82. The Good Spirulina שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

83. השמות The Good Spirulina, אבנדנס, ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של The Good Spirulina הם בבעלות מלאה ובלעדית של אבנדנס /The Good Spirulina, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

84. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

85. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מThe Good Spirulina.

(עדכון 15.09.2017)

 

עוצב ונבנה ע"י פרומו - אסטרטגיה שיווקית ופרסום
X
0

סל הקניות שלי